Show all

Najava: Radionica o bankarskom poslovanju za novinare

Radionica u saradnji sa Razvojnim odjeljenjem Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu, posvećena usavršavanju znanja novinara/ki koje se bave ekonomskim i finansijskim temama, održat će se 13 oktobra 2017.god. u prostorijama Udruženja banaka Crne Gore u terminu od 9:30 do 15:00h.

Tema radionice je upoznavanje sa funkcionisanjem bankarskog sektora, monetarna politika i uticaj na ekonomska kretanja, formiranje kamatnih stopa, operativni troškovi i rizici poslovanja  i kako se odražavaju na cijenu prema privredi itd. Cilj je napraviti dodatno pojašnjenje funkcionisanja, pojmova bankarskog i monetarnog poslovanja, uporedivost sa sistemima u okruženju u namjeri unapređenja kvaliteta izvještavanja i analiziranje trendova koji se objavljuju u medijima. Seminar je po prirodi edukativnog, a time i funkcionalnog karaktera gdje se želi postići objektivnost kroz razumjevanje materije.

Predavanje će biti na našem jeziku, a troškova za participante nema. Limitiran je broj mjesta, a prednost imaju redakcije koje se prve jave. Prijave primamo do 9 oktobra.