Show all

Održana radionica o on-line prevarama i prevarama preko kreditnih kartica

U organizaciji Savjeta Evrope, kroz projekt IPROCEEDS – Targetiranja, identifikovanja i praćenja kriminalnih radnji-prihoda preko interneta za Jugozapadnu Evropu i Tursku u Podgorici 18-19 septembra 2017.god. je održana radionica o on-line prevarama i prevarama preko kreditnih kartica. Preko Udruženja banaka Crne Gore omogućena je participacija 12 zainteresovanih bankara iz našeg sistema koji imaju zaduženja u svojim banakam po ovoj tematici.