Show all

Radionica povodom IFRS9 i CQR pristupa revizorske kuće CRO Horvat

Na dan 14.09.2017.god. održana je radionica povodom IFRS9 i Capital Quality Review pristupa u implementaciji gdje se prezentovala revizorska kuća CRO Horvat iz Beograda. Akcenat je bio na operativnom, a ne akademskom pristupu implementaciji. Sve su banke krenule u proces koji treba da zaživi 01.01.2018.god. tako da su imale priliku da potvrde ispravnost pristupa kroz upite i odgovore eksperta koji je vršio implementaciju IFRS9 u austrijskim bankama. U  pitanju su modeliranja, upravljanje rizicima, koinzistentnost i dokumentovanost, kao i način tretiranja podataka, a sve u ispunjenju očekivanja kako od regulatrora, revizorskih kuća do vlasnika banaka, ili upravljačkog kadra, ne zaboravljajući praktičnost modela koji treba da bude adekvatan veličini i karakteristikama konkretne banke. Riječ je bila i o odredjivanju bonitetne klasifikacije, do konkretnizacije parametara o PD-U, LGD-u i CCF-u. Za statistiku su relevantni veliki brojevi, a u komparaciji sa motivacijom za implemetaciju standardizovane metodologije i veličine banaka koji se pokrenuo na globalnom nivou od 2014.god. naš sistem je mali i nemamo razvijeno investiciono bankarstvo čije poslovanje i kriza iz 2007.god. globalno je bio i okidač za implementaciju novih standarda, što sve treba uzeti u obzir prilikom same implementacije.