Show all

Prezentacija Informacionog sistema Kreditnog Biroa u Srbiji

Na dan 12.09.2017.god. u Udruženju banaka održana je prezentacija Informacionog sistema koji softverski pokriva sve procese rada Elektronskog  zaštićen/patentiran od strane firmi E-Smart Systems i Belit. Na fonu stalnog usavršavanja okvira za poslovanje banaka u Crnoj Gori u organizaciji Udruženja banaka, prezentovan je rad i mogućnosti koje pruža Kreditni biro pri Udruženju banaka Srbije, koji je ocjenjen kao najbolji u regionu za šta su dobili priznanje MMF-a, WB ali i priznanje kroz ocjenu doing business prilikom procjenjivanja finansijkih procesa. Primjenjeni su ISO standardi 27001 i 27002 uz vremenski okvir tehničkog rješenja korištenja 24h x 7dana sa bazom SQL-a. Naglašena je sigurnost prenosa podataka kroz korištenje pametnih kartica i digitalnog potpisa, kvalitet i obim podataka kroz dnevnu ažurnost, kroz uvid u vrijednost kolaterala, sudužnike, neograničen broj žiranata…. Statističko sagledavanje i mogućnost servisiranja banaka sa podacima koji olakšavaju masovna obezvređivanja za kvartalne izvještaje prema regulatoru, statistiku kreditnih aktivnosti banaka sa podacima koji su važni za sistem finansijski i tome slično.