Show all

Održana prezentacija „Customer Security Programme”

Petak, 16.jun 2017.godine

U organizaciji Udruženja banaka Crne Gore i međunarodne organizacije za bankarsku i finansijsku komunikaciju SWIFT u petak, 16.06.2017, u hotelu Centreville održana je prezentacija programa za praćenje sigurnosti sistema, Customer Security Programme, koji je SWIFT osmislio u cilju podizanja svijesti u bankama, članicama mreže, o značaju konstantnog unapređivanja sigurnosti ne samo SWIFT-ovog sistema vec i cjelokupnog bankarskog IT sistema. Pored operativaca SWIFT-a ovom događaju  pristustvovali su izabrani CISO i šefovi sigurnosti IT sistema i rukovodioci IT sektora.

U sklopu Customer Security Programme (CSP) SWIFT je razvio set od 27 siguronosnih kontrola (16 obaveznih i 11 preporučenih). SWIFT korisnici će biti u obavezi da u narednoj godini sve obavezne kontrole implementiraju u svojoj lokalnoj SWIFT infrastrukturi. Lista svih kontrola i objašnjenja se nalazi u dokomentu SWIFT Ceustomer Security Framework koji je proslijejen svim bankama u Crnoj Gori. , a kao dopuna preoporučeno je bankama da uđu u Supplementary guide koji je moguće naći na SWIFT stranici pod Knowledge base tip 5020786.

Preporuka bankarima je da uđu oba link-a kako bi kroz upoznavanje sa setom predviđenih kontrola bili u mogućnosti da odgovore da li su im jasne id a li smatrate das u detalji implementacije kompletni, odnosno svi pristutni bankari imaće mogućnost kroz sesije SWIFT-a dobiju objašnjenja.

Prezentaciju je održao stručnjak SWIFT-a za sigurnost, G-din Bernard Spic.