May 25, 2017

ODRŽANO PREDAVANJE PREDSTAVNIKA SWIFT GRUPE

Predstavnici najvece medjunarodne organizacije za bankarsku i finansijsku komunikaciju SWIFT u cetvrtak, 25 maja, u prostorijama Udruzenja banaka Crne Gore odrzali su predavanje „SWIFT Financial Crime Compliance“. Predavanju su prisustvovali ucesnici iz skoro svih crnogorskih banaka, koji se bave poslovima pracenja uskladjenosti poslovanja, sprecavanja pranja novca i medjunarodnim platnim prometom. SWIFT je razvio set proizvoda i aplikacija koje su u ponudi svim bankama clanicama te mreze, cija je svrha pomoc bankama u identifikaciji pravnih i fizickih lica u platnom prometu koji su ili pod sankcijama ili ostalim svjetskim crnim listama. To su proizvodi KYC Registry (Registar Upoznaj svog klijenta), Sanctions […]
May 18, 2017

ODRŽAN SASTANAK MBS U BEOGRADU

Edukacija je od krucijalnog značaja na Zapadu i na Istoku Udruženje banaka Crne Gore od 17-19 maja u Beogradu, prisustvovalo je na redovnom zasjedanju Međunarodnog koordinacionaog savjeta udruženja banaka iz regiona Zajednice nezavisnih država, Centralne i Istočen Evrope (Međunarodni bankarski savjet-MBS) čiji je UBCG član od 2015.god. Centralna tema zasjedanja se odnosila na rastuću ulogu nacionalnih bankarskih udruženja u programima finansijske edukacije i pismenosti, ali kao sastavni dio je bio i prezentacija bankarskih pokazatelja i ekonomskih kretanja u zemljama čllanicama.  Predstavnici iz Crne Gore mogli su se pohvaliti uključivanjem od ove godine u edukaciju kroz promovisanje Money week-Evropske nedelje novca, […]
May 16, 2017

Turizam kao privredna lokomotiva i bankarska podrška

Na proteklom FREI dešavanju u Budvi organizovan je interesanatan panel gdje je Generalni Sekretar UBCG Bratislav Pejaković bio moderator panela o kreditnoj podršci turističkoj privredi uz uvodnu riječ Ministra finansija g-dina Darka Radunovića i učešće Zorana Martinovskog predstavnika Međunarodne Finansijske Korporacije, kao dijela Svjetske banke, g-dina Alekse Lukića GID-a Erste banke i g-dina Dina Redžepagića ID-a NLB banke u Podgorici. Na panelu su se mogle čuti interesantne informacije o potencijalu i preprekama u kreditiranju turističke privrede Crne Gore. Na upit o ne/preporučljivosti razvojne strategije preko jedne privredne grane, čuo se stav profesora Majkla Portera sa Harvardske biznis škole koji kaže […]
May 9, 2017

ODRŽAN 44.SASTANAK EVROPSKE BANKARSKE FEDERACIJE U BEOGRADU

U Beogradu je danas održan 44.sastanak pridruženih članica EBF,  kojem je predsjedavao gospodin Đovani Sabatini, chair  EBF-a. Ispred Udruženja banaka Crne Gore, prisustvovali su Bratislav Pejaković, generalni sekretar i Nebojša Đoković, savjetnik. Strategiju i glavne ciljeve daljeg rada EBF, predstavio je Wim Mijs, CEO Evropske bankarske federacije. U ime domaćina, Udruženja banaka Srbije, pregled najvažnjih pokazatelja u bankarskom sektoru Srbije, izložio je generalni sekretar Veroljub Dugalić, a pregled makroekonomskih pokazatelja-Goran Pitić, predsjednik Upravnog odbora UBS. Predstavnici EBF su izlagali na teme: budućnosti EU, perspektive i budućnost bazelskih standarda, finansijske edukacije, a zatim su svi učesnici u okviru okruglog stola izložili […]
May 5, 2017

ODRŽAN DVODNEVNI SEMINAR BAZEL III I UPRAVLJANJE AKTIVOM I PASIVOM

U organizaciji Udruženja banaka Crne Gore, Finance in Motion iz Njemačke i angažovanjem Christian Thornaes (GARP – Global Association of Risk Professionals) u Podgorici je realizovan seminar, radionica na temu kvalitenije pripreme implementacije standarda Bazela III. Cilj seminara: Upoznavanje zaposlenih u bankama u Crnoj Gori sa implikacijama regulatornog Bazel III okvira, njegovim ciljevima i ključnim promjenama koje donosi sa aspekta kapitalne adekvatnosti, operativnog rizika i rizika likvidnosti kao i spajanja i akvizicija (M&A). Takođe, pažnja je posvećena  ulozi organizacionih djelova koji upravljaju aktivom i pasivom banke, potrebnim procedurama i politikama ALCO komiteta, kao i adekvatnoj strukturi relevantnih risk limita. Drugi […]