May 9, 2017

ODRŽAN 44.SASTANAK EVROPSKE BANKARSKE FEDERACIJE U BEOGRADU

U Beogradu je danas održan 44.sastanak pridruženih članica EBF,  kojem je predsjedavao gospodin Đovani Sabatini, chair  EBF-a. Ispred Udruženja banaka Crne Gore, prisustvovali su Bratislav Pejaković, generalni sekretar i Nebojša Đoković, savjetnik. Strategiju i glavne ciljeve daljeg rada EBF, predstavio je Wim Mijs, CEO Evropske bankarske federacije. U ime domaćina, Udruženja banaka Srbije, pregled najvažnjih pokazatelja u bankarskom sektoru Srbije, izložio je generalni sekretar Veroljub Dugalić, a pregled makroekonomskih pokazatelja-Goran Pitić, predsjednik Upravnog odbora UBS. Predstavnici EBF su izlagali na teme: budućnosti EU, perspektive i budućnost bazelskih standarda, finansijske edukacije, a zatim su svi učesnici u okviru okruglog stola izložili i predstavili najnovije trendove i situaciju u bankarskim sistemima svojih zemalja.Naredni sastanak je u Briselu 27.septembra.
May 5, 2017

ODRŽAN DVODNEVNI SEMINAR BAZEL III I UPRAVLJANJE AKTIVOM I PASIVOM

U organizaciji Udruženja banaka Crne Gore, Finance in Motion iz Njemačke i angažovanjem Christian Thornaes (GARP – Global Association of Risk Professionals) u Podgorici je realizovan seminar, radionica na temu kvalitenije pripreme implementacije standarda Bazela III. Cilj seminara: Upoznavanje zaposlenih u bankama u Crnoj Gori sa implikacijama regulatornog Bazel III okvira, njegovim ciljevima i ključnim promjenama koje donosi sa aspekta kapitalne adekvatnosti, operativnog rizika i rizika likvidnosti kao i spajanja i akvizicija (M&A). Takođe, pažnja je posvećena  ulozi organizacionih djelova koji upravljaju aktivom i pasivom banke, potrebnim procedurama i politikama ALCO komiteta, kao i adekvatnoj strukturi relevantnih risk limita. Drugi dio seminara je usmjeren na teme rizika kamatnih stopa, rizika likvidnosti i njegovom adekvatnom upravljanju. Seminar je imao interaktivan pristup i fokusiran na praktične primjere koji mogu biti primijenjeni u finansijskim institucijama u Crnoj Gori. Prezentovani materijal i studije slučajeva je podržao kontekst realnosti finansijskog tržišta u Crnoj Gori, a rješenja do kojih se došlo uz primjenu iskustava samih učesnika seminara, originalnosti svake banke za sebe razmatrale sr se u skladu sa potrebama i specifičnostima lokalnog tržišta.   Ciljna grupa je bila: Zaposleni u bankama na rukovodećim pozicijama u organizacionim djelovima banaka koji se bave poslovima upravljanja aktivom i pasivom (ALM, Treasury, Upravljanje rizicima, itd) ili viši službenici, a po mogućnosti i predstavnici izvršnih funkcija.   Predavač: Christian Thornaes (GARP – Global Association of Risk Professionals) je predavač sa velikim iskustvom iz oblasti finansijskih tržišta, specijalizovan za trgovanja, derivate, upravljanje rizicima i operacijama. Tokom bogate karijere radio je kao investicioni bankar u Hong Kongu i Londonu. Držao je predavanja u vodećim investicionim i komercijalnim bankama u Sjevernoj Americi, Evropi, Aziji i na Bliskom istoku među kojima su Deutsche Bank, Barclays Capital, Genpact i Credit Agricôle/Amundi Asset Management. Posjeduje MBA sa INSEAD, Francuska i B.A. i M.Sc. sa Copenhagen Business School, Danska. Tečno govori engleski, italijanski i danski jezik.   Sadržaj: Dan 1 Uloga Treasury-ja u banci ALCO i organizacija ALM funkcije Struktura risk limita Rizik kamatne stope Rizik likvidnosti Upravljanje rizikom likvidnosti u ALM-u Dan 2 Razvoj BASEL III standarda BASEL III okvir za kapitalnu adekvatnost Promjene u definiciji regulatornog kapitala Rizik likvidnosti i operativni rizik Spajanja i preuzimanja (M&A)