May 25, 2017

ODRŽANO PREDAVANJE PREDSTAVNIKA SWIFT GRUPE

Predstavnici najvece medjunarodne organizacije za bankarsku i finansijsku komunikaciju SWIFT u cetvrtak, 25 maja, u prostorijama Udruzenja banaka Crne Gore odrzali su predavanje „SWIFT Financial Crime Compliance“. Predavanju su prisustvovali ucesnici iz skoro svih crnogorskih banaka, koji se bave poslovima pracenja uskladjenosti poslovanja, sprecavanja pranja novca i medjunarodnim platnim prometom. SWIFT je razvio set proizvoda i aplikacija koje su u ponudi svim bankama clanicama te mreze, cija je svrha pomoc bankama u identifikaciji pravnih i fizickih lica u platnom prometu koji su ili pod sankcijama ili ostalim svjetskim crnim listama. To su proizvodi KYC Registry (Registar Upoznaj svog klijenta), Sanctions Screening (Skrining sankcija), Daily Validation Report (Dnevni zvjestaj o validnosti transakcija), Business Intelligence (Poslovna analitika). Cilj predavanja, koje su odrzale G. Gizem Tansu i G. Maja Filipovic bio je predstavljanje ovih SWIFT-ovih proizvoda i dodatno podizanje svijesti u nasim bankama o znacaju borbe protiv finansijskog kriminala.
May 18, 2017

ODRŽAN SASTANAK MBS U BEOGRADU

Edukacija je od krucijalnog značaja na Zapadu i na Istoku Udruženje banaka Crne Gore od 17-19 maja u Beogradu, prisustvovalo je na redovnom zasjedanju Međunarodnog koordinacionaog savjeta udruženja banaka iz regiona Zajednice nezavisnih država, Centralne i Istočen Evrope (Međunarodni bankarski savjet-MBS) čiji je UBCG član od 2015.god. Centralna tema zasjedanja se odnosila na rastuću ulogu nacionalnih bankarskih udruženja u programima finansijske edukacije i pismenosti, ali kao sastavni dio je bio i prezentacija bankarskih pokazatelja i ekonomskih kretanja u zemljama čllanicama.  Predstavnici iz Crne Gore mogli su se pohvaliti uključivanjem od ove godine u edukaciju kroz promovisanje Money week-Evropske nedelje novca, gdje je uz saradnju sa CBCG napravljen iskorak u odnosu na raniji period. Edukacija je bitna kako za najmlađe, srednjoškolce i studente, ali i za korisnike i pružaoce usluga u bankarstvu, kao i predstavnicima tzv. Sedme sile gdje će na jesen UBCG organizovati poseban seminar posvećen novinarima koji prate ekonomska i finansijska zbivanja. Uz saradnju sa referentnom konsultantskom kućom iz Njemačke spremamo i booklets preko kojih će se vršiti edukacija svih korisnika finansijskih usluga kroz upoznavanje sa terminologijom i procedurama bankarskim. Na zasjedanju su tretirani ekonomski uslovi i problemi u poslovanju, a opet u skladu sa diskusijama i zaključcima Evropske bankarske federacije gdje je UBCG takođe punopravan član od 2007.god. U Crnoj Gori možemo reći da smo prediktivno reagovali dovodeći dokazane stručnjake iz Evrope, ali i preko renomiranih revizorskih kuća, organizujući seminare i radionice po najaktuelnijim stavkama, od uvođenja novih računovodstvenih standarda IFRS9, detaljnije upoznavanje sa standardima Bazela III i najave bankama rješenja Bazela IV koji je u pripremi, Biznis intelligence i Document management systema, potom radionica sa standardima prevencije protiv pranja novca, a kraj maja i jun mjesec će biti posvećen novim protokolima SWIFT sistema, platni promet sa inostranstvom, i zaštiti od syber kriminala, koje će voditi eksperti iz Brisela.  Radi se na usavršavanju infrastrukturnog okvira kojim se želi obezbjediti ažurnost podataka bitnim za donošenje odluka prilikom kreditiranja, kako pojedincima i pravnim licima, tako i za formiranje baze podataka koja može ukazivati pravovremeno na trendove i adekvatne odgovore bankara. Posebna pažnja je posvećena radionicama o digitalnom bankarstvu koje je stvarnost u svijetu, sistemima zaštite i kliringa, gdje se pruža prilika Crnoj Gori da budemo predvodnici u region uz saradnju sa renomiranim, dokazanim provajderom u svijetu. Na zasjedanjima je posebno pohvaljen časopis koji publikuje UBCG kao jedino glasilo bankarske, ekonomske struke koje će uskoro da obilježi i desetogodišnjicu objavljivanja stručnih bankarskih i ekonomskih tekstova.    
May 16, 2017

Turizam kao privredna lokomotiva i bankarska podrška

Na proteklom FREI dešavanju u Budvi organizovan je interesanatan panel gdje je Generalni Sekretar UBCG Bratislav Pejaković bio moderator panela o kreditnoj podršci turističkoj privredi uz uvodnu riječ Ministra finansija g-dina Darka Radunovića i učešće Zorana Martinovskog predstavnika Međunarodne Finansijske Korporacije, kao dijela Svjetske banke, g-dina Alekse Lukića GID-a Erste banke i g-dina Dina Redžepagića ID-a NLB banke u Podgorici. Na panelu su se mogle čuti interesantne informacije o potencijalu i preprekama u kreditiranju turističke privrede Crne Gore. Na upit o ne/preporučljivosti razvojne strategije preko jedne privredne grane, čuo se stav profesora Majkla Portera sa Harvardske biznis škole koji kaže da jedna industrija i njene komparativne prednosti mogu uticati na kompletnu privredu i da kao lokomitiva može povući naprijed sve ostale grane privrede od proizvodnje do usluga. World Travel and Tourism Council – WTTC projektovao je da će učešće turizma u BDP-u  Crne Gore rasti po prosječnoj stopi od 8,8% godišnje u periodu do 2024.god. gdje je postojeći ukupni doprinos, direktni i indirektni turizma u BDP-u činio od 25%-30%.  Bitan podatak je participacija broja zaposlenih u turizmu, u odnosu na opštu zaposlenost, koja je projektovana da će rasti za 6,2% na godišnjem nivou, gdje je ukupan doprinos zaposlenosti procjenjen sada na oko 18%. Ministar Radunović je u uvodnoj riječi ukazao na značaj turizma kroz posredni izvoz, gdje imamo svega 15,7% pokrića uvoza izvozom i uticaj na smanjenje  platnog deficita. Država je odlučila da i kroz poreske olakšice za hotele na sjeveru sa 4 i više zvjezdica, a na jugu sa 5 i više zvjezdica, pojača okvir za investiranje u turizam. Ukazano je na ročnu neusklađenost izvora sredstava i očekivanja investitora za podrškom od 15-tak godina i na mogućnosti sindiciranog kreditiranja projekata. Daljim učešćem jasno i precizno dat je presjek postojećeg stanja bankarstva Crne Gore, uz napomene i obaveza implementacije novih računovodstvenih standarda, capital adequacy revue i novog zakona o bankama, što će uticati kod nekih banaka jače, a kod nekim manje na kapital, likvidnost i profitabilnost poslovanja. Predstavnik Svjetske banke je apostrofirao problem infrastrukture za razvoj turizma, kako u cijeni dolaska u Crnu Goru tako i u kvalitetu puteva kroz Crnu Goru, gdje su vidljivi pomaci, ali da treba još puno poraditi na tom problemu. Istaknuta je volja WB odnosno IFC-ja da pruži tehničku i finansijsku pomoć, kako u ojačavanju finansijske infrastrukture tako i direktnom finansiranju infrastrukturnih projekata, uz navođenje prednosti   javno privatnog koncepta finansiranja, gdje IFC može ući u akcionarsko vlasništvo do 30%. Bankari su dali uvid u dobru praksu projektnog finansiranja, limite koji utiču na jače plasiranje sredstava, cijenu novca, predvidljivost kroz očekivano čvrst regulatorini okvir, brzinu sudskih sporova, kvalitet finansijskih iskaza i rizike sa kojima se bankari susreću. Obrazložen je uticaj dvije recesije u periodu od 2009-2014.god. kao i NPL-ova i njihov uticaj na nekad konzervativnije viđenje bankara u plasmanima, gdje je odlučujuća istorija poslovanja, iskustvenost u vođenju projekata, dokazivi cash flow i period povrata investicija da bi i odgovor banke bio pozitivan. Potencijal turizma podcrtana je i informacijom WTTC-a da je 1950-te godine registrovano 25 miliona turista koji su išli u inostranstvo, već u 2016.god. je registrovano 940 milliona turista, dok je projekcija da će 2030.god ta cifra iznositi preko 1,8 milijardi turista koji će ići na odmor u inostranstvo. Procjenjeni prihod od turizma Crne Gore u 2016.god. je na nivou od oko 900 milliona eura, dok se u 2017.god. očekuje rast od 10%, gdje optimisti vide prihod i od 1 milijarde eura. Trend ukazuje da za 10-tak godina možemo duplirati prihode od turizma, ukoliko ne bude distrorzija. Bankarski sektor u Crnoj Gori i po iskazima iz CBCG karakteriše visok nivo solventnosti i likvidnosti, uz nastavak trenda rasta najvažnijih bilansnih pozicija, uključujući kapital banaka, depozita i kredita uz konstantno opadanja udjela NPL-a, a u skladu sa tim i kvalitetom prezentovanih projekata očekuje se i jača kreditna podrška banaka.  
May 9, 2017

ODRŽAN 44.SASTANAK EVROPSKE BANKARSKE FEDERACIJE U BEOGRADU

U Beogradu je danas održan 44.sastanak pridruženih članica EBF,  kojem je predsjedavao gospodin Đovani Sabatini, chair  EBF-a. Ispred Udruženja banaka Crne Gore, prisustvovali su Bratislav Pejaković, generalni sekretar i Nebojša Đoković, savjetnik. Strategiju i glavne ciljeve daljeg rada EBF, predstavio je Wim Mijs, CEO Evropske bankarske federacije. U ime domaćina, Udruženja banaka Srbije, pregled najvažnjih pokazatelja u bankarskom sektoru Srbije, izložio je generalni sekretar Veroljub Dugalić, a pregled makroekonomskih pokazatelja-Goran Pitić, predsjednik Upravnog odbora UBS. Predstavnici EBF su izlagali na teme: budućnosti EU, perspektive i budućnost bazelskih standarda, finansijske edukacije, a zatim su svi učesnici u okviru okruglog stola izložili i predstavili najnovije trendove i situaciju u bankarskim sistemima svojih zemalja.Naredni sastanak je u Briselu 27.septembra.
May 5, 2017

ODRŽAN DVODNEVNI SEMINAR BAZEL III I UPRAVLJANJE AKTIVOM I PASIVOM

U organizaciji Udruženja banaka Crne Gore, Finance in Motion iz Njemačke i angažovanjem Christian Thornaes (GARP – Global Association of Risk Professionals) u Podgorici je realizovan seminar, radionica na temu kvalitenije pripreme implementacije standarda Bazela III. Cilj seminara: Upoznavanje zaposlenih u bankama u Crnoj Gori sa implikacijama regulatornog Bazel III okvira, njegovim ciljevima i ključnim promjenama koje donosi sa aspekta kapitalne adekvatnosti, operativnog rizika i rizika likvidnosti kao i spajanja i akvizicija (M&A). Takođe, pažnja je posvećena  ulozi organizacionih djelova koji upravljaju aktivom i pasivom banke, potrebnim procedurama i politikama ALCO komiteta, kao i adekvatnoj strukturi relevantnih risk limita. Drugi dio seminara je usmjeren na teme rizika kamatnih stopa, rizika likvidnosti i njegovom adekvatnom upravljanju. Seminar je imao interaktivan pristup i fokusiran na praktične primjere koji mogu biti primijenjeni u finansijskim institucijama u Crnoj Gori. Prezentovani materijal i studije slučajeva je podržao kontekst realnosti finansijskog tržišta u Crnoj Gori, a rješenja do kojih se došlo uz primjenu iskustava samih učesnika seminara, originalnosti svake banke za sebe razmatrale sr se u skladu sa potrebama i specifičnostima lokalnog tržišta.   Ciljna grupa je bila: Zaposleni u bankama na rukovodećim pozicijama u organizacionim djelovima banaka koji se bave poslovima upravljanja aktivom i pasivom (ALM, Treasury, Upravljanje rizicima, itd) ili viši službenici, a po mogućnosti i predstavnici izvršnih funkcija.   Predavač: Christian Thornaes (GARP – Global Association of Risk Professionals) je predavač sa velikim iskustvom iz oblasti finansijskih tržišta, specijalizovan za trgovanja, derivate, upravljanje rizicima i operacijama. Tokom bogate karijere radio je kao investicioni bankar u Hong Kongu i Londonu. Držao je predavanja u vodećim investicionim i komercijalnim bankama u Sjevernoj Americi, Evropi, Aziji i na Bliskom istoku među kojima su Deutsche Bank, Barclays Capital, Genpact i Credit Agricôle/Amundi Asset Management. Posjeduje MBA sa INSEAD, Francuska i B.A. i M.Sc. sa Copenhagen Business School, Danska. Tečno govori engleski, italijanski i danski jezik.   Sadržaj: Dan 1 Uloga Treasury-ja u banci ALCO i organizacija ALM funkcije Struktura risk limita Rizik kamatne stope Rizik likvidnosti Upravljanje rizikom likvidnosti u ALM-u Dan 2 Razvoj BASEL III standarda BASEL III okvir za kapitalnu adekvatnost Promjene u definiciji regulatornog kapitala Rizik likvidnosti i operativni rizik Spajanja i preuzimanja (M&A)