Show all

POSJETA UDRUŽENJU BANAKA SRBIJE

Generalni sekretar Udruženja Bratislav Pejaković i savjetnik Nebojša Đoković, posjetili su Udruženje banaka Srbije i razgovarali sa generalnim sekretarom UBS Veroljubom Dugalićem. Time je intenzivirana saradnja dva Udruženja koja će se konkretizovati kroz potpisivanje memoranduma o saradnji, početkom maja tekuće godine. Razmotrene su mogućnosti saradnje u oblasti edukacije, izdavaštva i kreditnog biroa.