Show all

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA REVIZORSKE KUĆE PWC

Nakon uspješne radionice povodom novih računovodstvenih standard IRFS9 koja je realizovana u prostorijama koje koristi UBCG, održan je sastanak sa predstavnicima PricewaterhouseCoopers iz Beograda. Na sastanku su se predstavnci PWC upoznali sa aktivnostima UBCG i u skladu sa istim dogovorena je saradnja koja će doprinijeti kvalitetu poslovanja u dijelu edukacije bankara na više nivoa. Inicijativa saradnje je bila preko regionalnog zastupnika PWC g-dina Lukšića, gdje su g-din Jock Nunan i Saša Todorović i Nikola Stamenić iskazali saglasnost za ojačavanje saradnje.