September 15, 2015

Održan SWIFT-ov seminar „Payments and Cash Management”

Utorak, 15. septembar 2015. U organizaciji Udruženja banaka 14. i 15. septembra održan je SWIFT-ov seminar „Payments and Cash Management”. Predavač je bio G-din Christian Heusschen iz Centrale SWIFT-a u Briselu.