March 24, 2014

Održana radionica o zloupotrebi platnih kartica

Ponedjeljak, 24. mart 2014. Komisija za sprječavanje zloupotreba platnih kartica je organizovala jednodnevnu Radionicu na kojoj su predavači bili predstavnici Visa International, Mr.Žan Jovanovski, Mr.Vladimir Đordjević i Mr Srđan Dakić
March 4, 2014

Održan sastanak sa Notarskom komorom

Utorak, 04. mart 2014. Predsjednik Notarske komore Branislav Vukićević i potpredsjednik Darko Ćurić, sastali su se sa predstavnicima Udruženja banaka i razmotrili zajedničke probleme i odredjene nepravilnosti u dosadašnjem radu sa bankama. Na sastanku je dogovoren način unapređenja međusobne saradnje.
March 4, 2014

Prezentacija Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore

Utorak, 04. mart 2014. Predsjednica Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore Mr Sanja Radović, izvršila je prezentaciju rada Instituta,sadašnje aktivnosti i planove buduće saradnje sa bankama.