March 13, 2013

Održan seminar o MRS

Četvrtak, 14. Mart 2013. U saradnji sa Pricewaterhouse Coopers (PWC) iz Beograda, održan seminar Priznavanje, mjerenje i objelodanjivanje finansijskih instrumenata u skladu sa MSFI (MRS 39,MSFI 7 i MSFI 9), u Podgorici, od 11-13 marta 2013.godine.