June 22, 2012

Održan seminar “Upravljanje lošim kreditima”

Održan dvodnevni seminar “Upravljanje lošim kreditima”, u Podgorici (Hotel Premijer) a koji je organizovan u saradnji sa USAID-om, PFS iz Zagreba i CBCG.