March 21, 2012

Održan seminar Complianse

Održan seminar Complianse u Podgorici u saradnji sa ATTF. Predavač je bila gospođa Žaklina Arend koja je prenijela najnovija iskustva iz ove relativno nove oblasti. Svi učesnici su dobili sertifikat na kraju kursa.
March 2, 2012

Održan seminar o restruktuiranju dugova

U saradnji sa Akademijom za bankarstvo i finansije iz Beograda, održan je seminar „Moderna rješenja u restruktuiranju dugova”.