February 28, 2012

Sastanak sa misijom MMF-a

Predsjednik UBCG Esad Zaimović i generalni sekretar Mirko Radonjić sastali su se sa predstavnicima misije MMF-a na čelu sa Erikom Lundbekom (Eric Lundback), gdje je razgovarano o stanju u bankarskom sektoru Crne Gore.
February 2, 2012

Sastanak sa predstavnicima Svjetske banke

Generalni sekretar Udruženja banaka Mirko Radonjić se sastao sa predstavnicima Svjetske banke na čelu sa gospođom Ruth Neyens.
February 1, 2012

Skupština Udruženja banaka

Održana redovna skupština Udruženja, na kojoj je usvojen Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu za 2011.godinu i Finansijski plan i program rada za 2012.godinu.