March 28, 2011

Seminar “Upravljanje odnosima sa potrošačima”

U Podgorici je održan seminar “Upravljanje odnosima sa potrošačima”, predavač P.Maclot iz Luksemburga. Seminar organizovan u saradnji sa ATTF iz Luksemburgam. Prisustvovalo je 14 polaznika. Nakon završetka kursa, svi učesnici su dobili sertifikat.
March 15, 2011

Bankar br. 13

Iz štampe je izašao 13.broj časopisa za bankarstvo i finansije Bankar. PREUZMITE DIGITALNO IZDANJE >>>