January 25, 2011

Skupština Udruženja banaka

Na redovnoj Skupštini Udruženja banaka Crne Gore usvojen je Izvještaj o radu Udruženja za 2010. godinu i Program rada Udruženja za 2011. godinu.