March 24, 2010

Bankar br. 9

Iz štampe je izašao 9.broj časopisa za bankarstvo i finansije Bankar.    
March 11, 2010

Seminar “Bazel II i upravljanje kreditnim rizikom”

Održan seminar na temu Bazel II i upravljanje kreditnim rizikom. Predavač je bio prof. dr Đordje Đukic sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu.