October 28, 2008

Bankar br. 3

Iz štampe je izašao 3.broj časopisa za bankarstvo i finansije Bankar.  
October 8, 2008

Seminar o međunarodnim računovodstvenim standardima

U Podgorici je od 8-10.10.2008.godine je održan seminar o međunarodnim računovodstvenim standardima.