May 25, 2008

Seminar o upravljanju aktivom i pasivom

U organizaciji Udruženja održan je seminar o upravljanju aktivom i pasivom.
May 9, 2008

Deveti Interbalkanski Forum Udruženja banaka održan u Podgorici.

May 1, 2008

Bankar br. 1

Iz štampe je izašao 1.broj časopisa za bankarstvo i finansije Bankar.