February 1, 2008

Program rada Udruženja za 2008. godinu

Skupština Udruženja banaka Crne Gore usvojila je PROGRAM RADA UDRUŽENJA BANAKA ZA 2008.GODINU