January 31, 2007

Program rada Udruženja za 2007.godinu

Skupština Udruženja banaka Crne Gore usvojila Program rada Udruženja za 2007.godinu.